Oferta

Audyty

Każdy przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą, musi spełniać określone prawem wymogi i utrzymać odpowiednie standardy świadczonych usług? Przewoźnicy drogowi mają nałożony obowiązek stałego utrzymywania wysokiego poziomu funkcjonowania firmy, pod kątem respektowania i wdrażania dotyczących ich przepisów. W praktyce jednak ciężko jest być nieomylnym i posiadać szeroką wiedzę z różnych dziedzin jednocześnie. Nie każda firma może sobie pozwolić na zatrudnianie specjalistów, którzy obsługiwaliby kilka działów, nie związanych bezpośrednio z transportem. Właściciele firm mają mnóstwo obowiązków, dlatego bardzo często nie starcza im czasu i siły na bieżące, szczegółowe śledzenie zmian w prawie oraz aktualizowanie ich w obiegu firmowym.

Szkolenia

Szkolenia są najważniejszą motodą mającą wpłyt na rozwój firmy. Pracodawcy i pracownicy, którzy poddali się szkoleniu zdobywają nową, rzetelną wiedzę lub też rozwiewają wszelkie wątpliwości związane z posiadanymi umiejętnościami. Naturalną koleją rzeczy jest wdrażanie zdobytych kwalifikacji podczas pracy, co ma bezpośredni wpływ na czerpane zyski z prowadzonej działalności. Kierowca, który dobrze zna przepisy i swoje prawa na drodze nie generuje kar/mandatów dla firmy, jak i dla samego siebie, co przekłada się na pozytywne morale w firmie. Przeszkoleni pracownicy potrafią sprostać wymogom związanym z daną pracą. Dobrze wykwalifikowana kadra pracownicza potrafi znacząco podnieść efektywność pracy. Szkolenia pozytywnie wspierają utożsamianie się pracownika z firmą, pozwalają lepiej zrozumieć cele oraz misje przedsiębiorstwa. 

Kadry i Płace

Zlecenie usług kadrowo-płacowych naszej firmie ma wiele zalet. Najistotniejsze z nich to: redukcja kosztów związanych z utrzymaniem wykwalifikowanej kadry, zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania komputerowego.

 

ADR

W przypadku przewozów towarów niebezpiecznych należy wyznaczyć doradcę ADR.

Należy dokonać rocznego sprawozdania.

Jak dokonać klasyfikacji towarów niebiezpiecznych?

Jak prawidłowo wypełnić dokument przewozowy?

Jakie powinno być wyposażenie pojazdu?

Które przewozy są wyłączone z przepisów ADR?

Jakie są obowiązki uczestników przewozu?

Doradztwo Prawne

Duży poziom skomplikowania przepisów, ich zmienność i różnorodność interpretacji, a także mała liczba specjalistów z dziedziny prawa transportowego oraz rozliczania czasu pracy kierowców. To wszystko sprawia, że większość przewoźników uważa, że wszelkie odwołania od kar nałożonych przez inspektorów zostaną rozpatrzone negatywnie. Warto jednak pamiętać, że werdykty ITD i PIP nie są niepodważalne. Współpracując przez lata z wieloma firmami, zyskaliśmy doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy skuteczne standardy odwoławcze.

 

Dlaczego my?

Sprawdź nasze możliwości

O nas

Poznaj nas i naszą firmę

Dobierz usługę dla Siebie