Strona w trakcie budowy
KADRY I PŁACE

OFERTA

CZY WIESZ, ŻE..:

Zlecenie usług kadrowo-płacowych naszej firmie ma wiele zalet? Najistotniejsze z nich, to redukcja kosztów związanych z utrzymaniem wykwalifikowanej kadry, zakupem niezbędnego sprzętu i oprogramowania komputerowego.

 

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY:

- Gwarantujemy współpracującym z nami podmiotom zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i zachowania poufności danych. - Gwarantujemy również rzetelne, staranne oraz zgodne z obowiązującym prawem, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji kadrowo – płacowej. - Dokładny zakres świadczonych usług ustalamy wspólnie z Klientem, indywidualnie w zależności od istniejących potrzeb.

 

1. Sporządzanie listy płac.

Lista płac to dokument księgowy potwierdzający naliczenie pensji dla pracowników wraz ze wszystkimi obowiązkowymi składkami finansowanymi zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Prawidłowo sporządzona lista płac ułatwia poprawne wypełnienie deklaracji rozliczeniowej ZUS.

Listę płac sporządzamy na podstawie takich dokumentów jak m.in. umowy o pracę, ewidencji czasu pracy czy informacji o przyznanych składnikach dodatkowych.

 

 

2. Prowadzenie akt osobowych.

Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych, wynikający z kodeksu pracy.

Teczki osobowe zatrudnionych to dokumenty najczęściej oglądane przez kontrolujących zakłady pracy inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Akt osobowych pracownika zażąda od pracodawcy również Sąd Pracy, w razie złożenia przez pracownika pozwu dotyczącego roszczeń ze stosunku pracy. Porządek w dokumentacji pracowniczej warto zachować także ze względu na własną wygodę, możliwość sprawnego odnalezienia potrzebnego dokumentu oraz sprawnego ustalenia obecnego stanowiska pracownika, wymiaru zatrudnienia, uprawnień urlopowych.
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie, prowadzimy oddzielne akta osobowe dla każdego pracownika, które dzielone są na trzy części: A, B i C. Każda z części akt odpowiada innemu etapowi stosunku pracy.
Dokumenty znajdujące się w poszczególnych rozdziałach są ponumerowane i ułożone w porządku chronologicznym. Każdy rozdział opatrzony jest spisem treści.

Oprócz dokumentacji obligatoryjnej uregulowanej w prawie pracy , do akt osobowych kierowcy dołaczamy oświadczenia mające na celu dokładniejsze uregulowanie wzajemnej współpracy.

 

3. Przygotowanie umów oraz Regulaminów

Przygotowujemy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło dla kierowców. Precyzujemy jasno obowiązki i zadania kierowców w treści umowy. Sporządzając umowę dla kierowcy bierzemy pod uwagę specyfikę danego przedsiębiorstwa.

Regulamin pracy określa wewnętrzny porządek, organizację w zakładzie pracy. Określa prawa i obowiązki zarówno pracownika jak i pracodawcy. Poprzez odpowienio spisany regulamin pracy, można zoptymalizować pracę przedsiębiorstwa. Precyzujemy prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika zgodnie z potrzebami danego przedsiębiorstwa. Dopasowujemy treść postanowień do rodzaju i charakteru prowadzonej działalności.

 

4. Rozliczenie delegacji

Rozliczamy krajowe i międzynarodowe delegacje z uwzględnieniem wypłaconych zaliczek na delegacje i rachunki z podróży służbowych.

 

5. Dobór systemu czasu pracy

Doradzamy w wyborze optymalnego dla przedsiębiorstwa systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego, pory i godzin nocnych. Odpowiednio dobrany system czasu pracy ma na celu ograniczenie przestojów, nadgodzin, dyżurów, godzin nocnych kierowców.

 

Dlaczego my?

Sprawdź nasze możliwości

itd logo

Skontaktuj się z nami a my

przyjedziemy do Ciebie!
p

+48 567 678 675

O nas

Poznaj nas i naszą firmę

Dobierz pakiet