21.02. 2022 r. od dziś obowiązują  kolejne zmiany!

Tachoinfo przypomina!

21.02 od dziś obowi?zuj?  kolejne zmiany!

– powrót do bazy nie później niż w ci?gu 8 tygodni od jej opuszczenia (baza musi znajdować się w Państwie, w którym przewoźnik ma zarejestrowan? działalność gospodarcz?)

– zakaz wykonywania kabotaży tym samym pojazdem w tym samym Państwie przez 4 dni od zakończenia przewozu kabotażowego.

Pamiętajcie – przewoźnik musi posiadać i przedstawić dla służb kontrolnych dokumenty dotycz?ce poprzedniego przewozu międzynarodowego oraz każdego kolejnego przewozu kabotażowego.

W przypadku kontroli należy posiadać i przedstawić dokumenty na cztery dni wstecz w momencie wjazdu do danego kraju, w którym będzie wykonywany kabotaż. Dokumenty musz? potwierdzać, że w okresie czterech dni nie wykonano przewozów kabotażowych w danym państwie.

Jesteśmy z Wami na każdym etapie zmian.

Zachęcamy do kontaktu.

Pozdrawiamy, zespół Tachoinfo!