AKTUALIZACJA – Zwrot opłat za przejazd z Niemiec

Zgodnie z wyrokiem z dnia z dnia 28.10.2020r. o sygnaturze akt. C – 321/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał, że niemieckie przepisy dotycz?ce sposobu obliczania wysokości myta za przejazdy drogowe pojazdów ciężarowych nie s? zgodnie z prawem Unii Europejskiej. W zwi?zku z orzecznictwem TSUE firmy transportowe, które uiszczały opłaty drogowe na terenie Niemiec w tym okresie mog? składać wniosek o częściowy zwrot nadpłaconego myta za okres 28.10.2020-30.09.2021.

W celu odebrania zwrotu, należy:

  • zebrać całkowite wpłaty z tytułu opłat drogowych w danym roku oraz odpowiednich pokwitowań opłat za przejazd drog? na terenie Niemiec
  • zarejestrować się na stronie
  • wysłać wniosek wraz z doł?czonymi dwoma formularzami: formularz zwrotu kosztów (można wypełnić go na komputerze) oraz formularz kontrolny (musi zostać wydrukowany, podpisany oraz zeskanowany do pdf)

Formularze do pobrania: MauterstattungsantragKontrollformularAusfüllhilfe polnisch

WAŻNE: Wniosek musi być kompletny i odpowiednio uzasadniony, w przeciwnym wypadku jest nieskuteczny. Wnioski składać można do końca 2023 roku.