AUSTRIA: kara za odbywanie odpoczynku 45h w kabinie.

Austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych poinformowało, że od kiedy w życie weszło rozporz?dzenie WE 561/2006 nie dopuszczalne było, aby kierowca przebywaj?cy na terenie Austrii odbywał regularny odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu.

W przypadku odbywania regularnego tygodniowego odpoczynku w pojeździe, austriackie służby kontrolne odnotuj? taki odpoczynek, jako niewystarczaj?cy tygodniowy okres odpoczynku (krótszy niż 36h). Takie wykroczenie jest oznaczone jako BARDZO POWAŻNE.

Jakie kary?

W zależności od organu kontroluj?cego:
 

  • austriacka policja: do 5.000 Euro, a w przypadku nieści?galności grzywny – pozbawienie wolności do 6 tygodni. W przypadku bardzo poważnego naruszenia – nie mniej niż 300 Euro.
  • austriacka inspekcja pracy: W przypadku klasyfikacji naruszenia, jako bardzo poważnego – od 300 do 2.180 Euro. W przypadku kolejnego takiego wykroczenia – od 350 do 3.600 Euro.