AUSTRIA – zmiany dotyczące delegowania pracowników branży transportowej

Z dniem 1.06.2017 wchodzi w życie nowelizacja austriackiej ustawy dotycz?cej płacy minimalnej.

Ulegn? zmianie zasady zwi?zane z delegowaniem pracowników w branży transportowej

 

DOKUMENTACJA W POJEŹDZIE

– Umowa o pracę w języku niemieckim b?dź angielskim

– Zaświadczenie A1

– Zaświadczenie o delegowaniu

Pozostałe dokumenty , jak potwierdzenia wypłaty, maj? zostać dosłane do 14 dnia miesi?ca po miesi?cu w którym odbyła się kontrola

NOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

– będzie obowi?zywał nowy formularz zgłoszeniowy, specjalnie przygotowany dla firm transportowych

– zaświadczenia będ? mogły być wystawiane na okres 6 miesięcy

– nie będzie wymogu wskazywania zleceniodawców

– będzie natomiast konieczność wskazania numerów rejestracyjnych pojazdów, którymi będ? wykonywane przewozy na terenie Austrii.


O pojawieniu się nowego formularza będziemy na bież?co informować.