Bawaria – aktualizacja

Władze Bawarii po wielu interwencjach ogłosiły, iż osoby, które ze względów zawodowych przewoż? ludzi i towary przez granice drogami, kolej?, statkami lub samolotami, s? zwolnieni z obowi?zku wykonywania testu.

„Na stawiane przez nas pytania otrzymaliśmy od bawarskiego ministerstwa zdrowia informację, iż osoby przekraczaj?ce granicę w celach zawodowych oraz osoby podejmuj?ce przewóz towarów za pomoc? transportu drogowego, kolejowego, a także statku czy samolotu, nie podlegaj? obowi?zkowi poddania się testowi.” – wyjaśnia dla portalu eurotransport.de Sebastian Lechner, Dyrektor Naczelny regionalnego stowarzyszenia firm, zajmuj?cych się transportem drogowym oraz logistyk? w Bawarii (LBT). Gdyby jednak pojawiły się problemy z władzami, należy zwrócić się do LBT z prośb? o informację zwrotn?.

Źródło