Bawaria – ograniczenia

W pi?tek władze Landu Bawaria wprowadziły nakaz odbywania kwarantanny lub przeprowadzenia testu na koronawirusa również kierowców ciężarówek.

Obowi?zek ten dotyczy osób, które przyjeżdżaj? do Bawarii co najmniej raz w tygodniu w celach zawodowych, musz? w ci?gu 7 dni od przyjazdu okazać test nie starszy niż 48 godzin w języku niemieckim lub angielskim. Każdy kolejny przyjazd na teren Bawarii wi?że się z obowi?zkiem okazania nowego testu z wynikiem negatywnym. Wynikało by z tego, iż transporty wykonywane sporadycznie na terenie tego landu nie s? objęte powyższym obowi?zkiem.

Zgodnie z aktualnymi informacjami obowi?zkowe testy nie obowi?zuj? kierowców przejeżdżaj?cych przez rejon Bawarii, a więc tranzytu.

Pierwsze testy należy okazać w przeci?gu 7 dni po przyjazdach do Bawarii po 23.10.2020.

Niestety nie została udostępniona informacja gdzie należy takie testy wykonać, kto powinien za nie zapłacić i w jaki sposób będzie to kontrolowane.

Bawarskie stowarzyszenie przewoźników przekazało w tej sprawie listy do ministerstwa zdrowia, spraw wewnętrznych oraz transportu Bawarii, w celu interwencji w tej sprawie.