Belgia – formularz zgłoszeniowy

Potwierdzona została informacja, że kierowcy zawodowi musz? wypełnić formularz, jeśli będ? przebywać na terenie Belgii dłużej niż 48 godzin.

Jeśli jakiekolwiek informacje podane w tym formularzu ulegn? zmianie w ci?gu 14 dni od jego wypełnienia, niezbędne jest ponowne przesłanie zaktualizowanego formularza.

Można go uzupełnić online pod adresem:

https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

Dla osób nieposiadaj?cych telefonu komórkowego niezbędne jest wypełnienie dokumentu (przesyłamy w zał?czniku wraz z tłumaczeniem)  przesłanie go mailem na adres: PLFBelgium@health.fgov.be  i posiadanie przy sobie wydrukowanego egzemplarza.

W trakcie wypełniania formularza należy podać adres kierowcy. Zalecamy wpisać adres domowy kierowcy lub adres siedziby firmy.

Kierowcy, którzy przebywaj? w Belgii krócej niż 48 godzin i nie posiadaj? formularza, będ? musieli udowodnić ten fakt przy pomocy zapisów na karcie kierowcy.