Belgia – godzina policyjna

Władze Belgijskie wprowadziły od 00:00 do 5:00 godzinę policyjn?. W tym czasie obowi?zuje zakaz poruszania się po drogach publicznych.

Transport jest zwolniony z tego ograniczenia, jednak zaleca się aby kierowca przedstawił dokument, który zwalnia go z tego zakazu.

Belgijskie stowarzyszenie FEBETRA przygotowało wzór takiego zaświadczenia, które można pobrać tutaj