Belgia – nowe oświadczenie

Władze Belgii w trybie natychmiastowym wprowadziły nowy obowi?zek obowi?zuj?cy na razie do 1.03.2021.

Jest nim konieczność posiadania wypełnionego oświadczenia, które potwierdza, że kierowca podróżuje po Belgii w celach zawodowych.

Formularz powinien być wypełniony przez kierowcę, w którym uzupełni swoje dane i adres zamieszkania. Następnie należy zaznaczyć drugi kwadrat (regular trip), wpisać datę pocz?tkow? i datę końcow?. Poniżej zaznaczyć pierwszy kwadrat (a trip for purely professional reasons …).

Formularz można uzupełnić on-line lub ręcznie pobieraj?c plik PDF.

https://travel.info-coronavirus.be/essential-travel-sworn-statement