BELGIA: Satelitarne namierzanie w walce z nieuczciwymi przewoźnikami.

Belgowie chc? wykorzystać system poboru opłat drogowych do walki z nielegalnymi kabotażami. Firma Satellic, która jest zarz?dzaj?cym systemem Viapass wyraziła zgodę oraz gotowość do pomocy swojemu rz?dowi.

System Viapass miałby pomóc wyłapywać nieuczciwych przewoźników oraz przekazywać informacje o firmach zarejestrowanych we Wschodniej Europie, które jednak działaj? na terenie Belgii. Z technicznego punktu widzenia jest to bardzo łatwe i prawdopodobne, gdyż satelitarne śledzenie pojazdów wraz ze sczytywaniem ich numerów rejestracyjnych służy już dzisiaj do poboru opłat drogowych.

Jeżeli założenia wejd? w życie, Belgia będzie pierwszym krajem w Europie, który będzie posiadał taki system kontrolny. Możemy podejrzewać, że o ile nie będ? konieczne drastyczne zmiany w przepisach, o tyle więcej krajów pójdzie za przykładem Belgii.