Białoruskie embargo na żywność z Polski

Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 1 stycznia 2022 roku Białoruskie władze wprowadzaj? embargo na produkty spożywcze z wybranych krajów, w tym także z Polski. 

Zakaz importu wielu produktów rolno – spożywczych, który ma obowi?zywać przez 6 miesięcy, dotyczy następuj?cych towarów:

– mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego i produktów drobiowych;
– podrobów, tłuszczów i kiełbas;
– mięs solonych, suszonych, a także wędzonych;
– produkcji mleczarskiej;
– warzyw, owoców oraz orzechów;
– wyrobów cukierniczych i soli.

Z zakazu, o którym mowa, zostały wył?czne produkty, które zostan? dostarczone na teren Białorusi przed dniem obowi?zywania nowych regulacji, towary do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci oraz inne pozycje „importu krytycznego”

Lista nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta, ponieważ strona białoruska zastrzegła sobie prawo do rozszerzania wykazu towarów objętych zakazem. 

Wykaz wszystkich produktów objętych zakazem znajduje się w zał?czniku 1 do Rozporz?dzenia Rady Ministrów Republiki Białorusi z 6 grudnia 2021 r. nr 700 ws. zastosowania specjalnych środków wobec poszczególnych rodzajów towarów. 

Źródło :www.gov.pl