BLACK FRIDAY!

Przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla naszych nowych ale także stałych klientów !

Dla wszystkich nowych klientów, którzy zgłosz? się do dnia 30.11.br przygotujemy przez 1 miesi?c BEZPŁATNIE kompleksowe i profesjonalne rozliczenie czasu pracy dla 1 kierowcy*!
Otrzymaj? Państwo ewidencję czasu pracy kierowcy sporz?dzon? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, zyskuj?c dzięki temu możliwość sprawdzenia zakresu usług i warunków współpracy!

Dla naszych stałych klientów przygotowaliśmy specjalne rabaty %* !

Zapraszamy do kontaktu :
www.tachoinfo.pl
tel. 533 091 190
tel. 58 58 58 584
marketing@tachoinfo.pl


*Oferty obowi?zuj? do 30.11.br lub do wyczerpania zapasów.