Blog

Telematyka w transporcie

Dynamiczne zmiany w transporcie związane z wprowadzaniem kolejnych etapów pakietu mobilności czy rosnącymi cenami paliwa powodują wzrost kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę. Wymaga to szukania oszczędności. Z pomocą mogą tutaj przyjść rozwiązania telematyczne, które pozwolą na rozwój przedsiębiorstwa i kontrole kosztów.

Awaria na autostradzie

Awaria samochodu na autostradzie lub trasie szybkiego ruchu niezależnie od jej przyczyny wymaga szczególnej ostrożności i podjęcia odpowiednich działań szczególnie ze względów bezpieczeństwa zarówno kierowcy, jak i innych uczestników ruchu. Zachowanie spokoju i podejmowanie odpowiednich kroków na pewno usprawni rozwiązanie problemu.

Kompleksowe usługi, a raporty z programów

Kompleksowe usługi dla transportu, a raporty z programów do ewidencjonowania czasu pracy.
Nie jest żadną tajemnicą, że tam, gdzie ludzie wykonują skomplikowaną, odpowiedzialną pracę dla innych, uwzględniając przy tym szerokim zakresie świadczonych usług, ceny są wyższe niż w przypadku opracowywania...

Transport wielkogabarytowy

Przewozy ponadgabarytowe są wymagającym przedsięwzięciem logistycznym. Przy organizacji tego rodzaju transportu należy wziąć pod uwagę nie tylko przepisy obowiązujące w ruchu drogowy czy te dotyczące parametrów przewozu. Trzeba zwrócić uwagę także na takie kwestie jak wybór środka transportu, przewoźnika, odpowiednie zaplanowanie terminów załadunków, dostaw, całej trasy przewozu z uwzględnieniem możliwych przeszkód.

Karta kierowcy

Karta kierowcy jest dokumentem, który musi posiadać każdy kierowca, poruszający się pojazdem, który wyposażony jest w tachograf cyfrowy. Obowiązek ten dotyczy zarówno kierowców zajmujących się transportem rzeczy pojazdami o dmc powyżej 3,5t, jak i tych przewożących więcej niż 9 osób włączając w tą liczbę kierowcę.

Przekroczenie granicy – tachograf

Przypominamy o obowiązku wykonywania przez kierowcę wpisu manualnego oraz wpisu o kraju rozpoczęcia, zakończenia dnia pracy i przekroczenia granicy w pojazdach wyposażonych w tachograf cyfrowy.