Awaria na autostradzie

Awaria samochodu na autostradzie lub trasie szybkiego ruchu niezależnie od jej przyczyny wymaga szczególnej ostrożności i podjęcia odpowiednich działań szczególnie ze względów bezpieczeństwa zarówno kierowcy, jak i innych uczestników ruchu. Zachowanie spokoju i podejmowanie odpowiednich kroków na pewno usprawni rozwiązanie problemu. 

Jak zabezpieczyć siebie i  pojazd?

Najprościej jest postępować według kilku kroków: 

    • zatrzymać pojazd w odpowiednim miejscu;

Jeśli awaria nie zdarzyła się w pobliżu miejsca obsługi MOP, parkingu lub zjazdu z autostrady najlepszym wyjściem jest skorzystanie z pasa awaryjnego.  Z wyznaczonego pasa awaryjnego należy skorzystać w sytuacji kiedy: dojedzie do awarii pojazdu, w przypadku kontroli drogowej, kiedy następuje konieczność utworzenia korytarza życia oraz przy poborze opłat za autostradę. 

Jeśli uda się zjechać na pas awaryjny (trzeba pamiętać, że minimalna prędkość, z jaką możemy poruszać się na autostradzie to 40 km/h) należy odstawić samochód maksymalnie przy prawej krawędzi, zachowując tym samym bezpieczny odstęp od pasa ruchu.

    • oznakować pojazd w odpowiedni sposób;

Należy zadbać o włączenie świateł awaryjnych i rozstawienie trójkąta awaryjnego. Rozsądnie jest korzystać także z kamizelki odblaskowej, która pomimo tego, że nie stanowi w Polsce obowiązkowego wyposażenie pojazdu, w tej sytuacji dodatkowo wpływa na zwiększenie poziomu naszego bezpieczeństwa. Na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu trójkąt ostrzegawczy należy rozstawić w odległości 100 m za unieruchomionym pojazdem. W określeniu tej odległości na pewno pomogą drogowe słupki, które dzieli od siebie dokładnie taki dystans. Ustawienie trójkąta jest obowiązkowe, jego brak w takiej sytuacji może spowodować nałożenie mandatu karnego. 

    • wezwać pomoc – powiadomić odpowiednie służby (oczekiwać w bezpiecznym miejscu);

Wzywając pomoc, należy zadbać także o swoje bezpieczeństwo – nie róbmy tego siedząc w samochodzie lub stojąc na pasie awaryjnym. Najlepszym rozwiązaniem będzie przejście na ten czas za bariery ochronne znajdujące się na autostradzie. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić zarządce drogi, który skieruje na miejsce odpowiednie służby. Numer telefonu powinien być umieszczony na bilecie upoważniającym do przejazdu autostradą lub przydrożnych tablicach. W celu wezwania pomocy można skorzystać także z budek z telefonem alarmowym, które rozmieszczone są co 2 km po obu stronach jezdni. 

    • jeśli to możliwe naprawić samochód na miejscu lub wezwać lawetę.

Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy samochodu przed przyjazdem i odpowiednim zabezpieczeniem pojazdu przed wyznaczone w tym celu służby!

Dopiero po zabezpieczeniu pojazdy można wrócić na miejsce i dokonać oceny czy uda się wyeliminować usterkę na miejscu czy należy odholować pojazd do warsztatu. Należy pamiętać, że holowanie pojazdu na autostradzie jest zabronione z wyjątkiem pojazdów, które są do tego celu specjalnie przeznaczone. 

Awaria przecież może zdarzyć się wszędzie i każdemu

Podsumowując, jeżeli awaria samochodu zdarzy się na drodze ekspresowej lub autostradzie najważniejsze jest, żeby przede wszystkim zachować zasady bezpieczeństwa. Unieruchomiony pojazd należy odpowiednio zabezpieczyć (jeśli jest taka możliwość skorzystać z pasa awaryjnego), oznakować (uruchomić światła awaryjne oraz oznakować miejsce przy pomocy trójkąta ostrzegawczego), w taki sposób, żeby nie stwarzał zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Kluczowa jest także informacja, którą należy przekazać w tej sprawie odpowiednim służbom (zarządca drogi) oraz pracodawcę. Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, należy zorganizować odholowanie pojazdu, trzeba skorzystać z lawety, ponieważ przepisy jasno określają, że na autostradzie zabronione jest odholowanie samochodu przez inny pojazd niż lawet. 

Te numery mogą się przydać:

    • jeśli awaria pojazdu przytrafi się na drodze zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) – tel. 19 111;

    • numer alarmowy – 112

 

Pozdrawiamy, zespół Tachoinfo