Karta kierowcy

Czym jest karta kierowcy w transporcie towarów i usług

Karta kierowcy jest dokumentem, który musi posiadać każdy kierowca, poruszający się pojazdem, który wyposażony jest w tachograf cyfrowy. Obowiązek ten dotyczy zarówno kierowców zajmujących się transportem rzeczy pojazdami o dmc powyżej 3,5t, jak i tych przewożących więcej niż 9 osób włączając w tą liczbę kierowcę.

Wniosek o wydanie karty kierowcy.

Wniosek o wydanie karty należy złożyć w sytuacji w której:

– dokument jest niezbędny do wykonywania pracy;

– karta ulegnie zniszczeniu lub zostanie zgubiona;

– dokument straci ważność;

– karta zostanie skradziona;

– nastąpi zmiana danych osobowych lub miejsca zamieszkania posiadacza karty.

W zakresie upływu daty ważności dokumentu wniosek o wydanie nowego dokumentu należy złożyć najpóźniej 15 dni przed upływem daty obowiązującej na dotychczasowym dokumencie.

Istotne jest również to, że wniosek o wydanie karty musi być złożony osobiście przez kierowcę.  Nie można kontynuować jazdy bez ważnej karty kierowcy. Nie ma bowiem żadnego dokumentu, zaświadczenia, które w przypadku kontroli jest w stanie zastąpić ten dokument. Karta wydawana jest przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Postępowanie w przypadku utraty lub uszkodzenia karty kierowcy.

Przepisy regulują także sytuacje, w których dojdzie do zniszczenia lub zgubienia dokumentu.

Należy wówczas niezwłocznie wystąpić o wydanie karty zastępczej do odpowiednich organów w państwie członkowskim odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania w terminie 7 dni kalendarzowych. Dokument zastępczy zostanie wydany w ciągu 8 dni roboczych od momentu otrzymania szczegółowego i poprawnie wypełnionego wniosku.

W przypadku uszkodzenia karty lub problemów z jej działaniem, oryginał dokumentu należy oczywiście odesłać do PWPW,a w przypadku kontroli kierowca powinien posiadać przy sobie kopię wniosku potwierdzającą ubieganie się o wydanie duplikatu karty.

Jeśli karta zostanie skradziona, należy tą sytuację zgłosić oficjalnie odpowiednim służbom w państwie, w którym taka kradzież miała miejsce. Oczywiście zaginięcie karty, także wymaga formalnego zgłoszenia.

Jeśli kierowca pomimo zgubienia, kradzieży czy uszkodzenia karty musi wyruszyć w trasę, zobowiązany jest bardzo szczegółowo udokumentować całe zdarzenie.

Opis należy zrobić jeszcze przed rozpoczęciem trasy. Powinien także przygotować dwa wydruki z tachografu:

– pierwszy wydruk przed wyruszeniem w drogę musi zawierać m.in. imię, nazwisko, numer karty, numer prawa jazdy, a także podpis;

-drugi, który należy wykonać po zakończeniu przejazdu, powinien zawierać wszystkie wydarzenia, informacje dotyczące wykonywanej pracy od momentu jej rozpoczęcia do zakończenia. Informacje powinny być maksymalni szczegółowe. Na drugim wydruku także powinny znajdować się dane identyfikacyjne (takie jak na pierwszym).

 

 

Zespół Tachoinfo