Kolejny etap zmian związany z Pakietem Mobilności ! Co nas jeszcze czeka? – kalendarz zmian 2022/2023 r.

Baza eksploatacyjna

Baza eksploatacyjna- zgodnie z definicją jest to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy , przystosowane do prowadzenia działalności w sposób zorganizowany i ciągły. Przez bazę eksploatacyjną należy także rozumieć centrum operacyjne pracodawcy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Baza eksploatacyjna musi składać się z co najmniej jednego z następujących elementów:

  • miejsce postojowe;
  • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków;
  • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Baza eksploatacyjna wyposażona musi być w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Oświadczenie o bazie eksploatacyjnej

Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego mają obowiązek przystosowania się do nowych wymagań z zakresu bazy eksploatacyjnej. Przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednią bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres przedsiębiorcy wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

Organy wydające zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego:

  • Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy;
  • Główny Inspektor Transportu Drogowego.

W przypadku gdy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika wydał GITD, przedsiębiorca zobowiązany jest do przesłania oświadczenia bazie eksploatacyjnej (druk OB) na poniższy adres:

GITD – Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Link do pobrania druku OB tutaj.

Jeżeli organem wydającym zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika jest Starosta, należy do tej jednostki przedłożyć odpowiednie pismo. W tym celu najlepiej kontaktować się bezpośrednio ze Starostwem.

Na podstawie art. 5 ust. 5 i 6 ustawy zmieniającej: przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.

Coroczne raporty

Zmiana ustawy o transporcie drogowym zobligowała przedsiębiorców po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego do corocznego składania:

  • oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących przewozy.
  • informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych w roku poprzedzającym.

Obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia.

Przewoźnicy będą zatem zobowiązani do przekazywana pierwszej informacji, o której mowa w art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym za rok 2022 – do 31 marca 2023 r.

Pakiet Mobilności niesie za sobą sporo zmian wprowadzanych cyklicznie, a w konsekwencji wiele pytań bez odpowiedzi. W związku z tym przygotowaliśmy szereg szkoleń, które możemy dopasować indywidualnie w zakresie tematu do potrzeb klientów. W odpowiedzi na potrzeby klienta szkolenia prowadzimy również online. Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzenia zakładki „szkolenia” na naszej stronie internetowej. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń

Pozdrawiamy, zespół Tachoinfo