Pakiet mobilności 2022

Czym właściwie jest Pakiet mobilności, założenia i cel wprowadzenia.

Pakiet mobilności to zbiór aktów prawnych, które z założenia mają godzić ze sobą zwiększenie bezpieczeństwa kierowców, być sprawiedliwe społecznie oraz zapewniać pokrycie potrzeb rynkowych i gospodarczych krajów należących do wspólnoty. Bardzo upraszczając cały temat przepisy mają wpłynąć na poprawę warunków pracy wszystkich kierowców. Zmiany dotyczą głównie takich obszarów jak wykonywanie zawodu przewoźnika oraz dostępu do rynków międzynarodowych, maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnego czasu przerwy – dziennych oraz tygodniowych okresów odpoczynku, zmian w przepisach związanych z Tachografami, delegowania kierowców.

Zmiany podzielone na etapy zmiany, które obowiązują od 2020 roku.

Etap 1 sierpień 2020 r.

Zmiany dotyczące rozporządzenia (WE) nr 561/2006

    zasady korzystania z odpoczynku tygodniowego – w tym zakresie wprowadzona została dodatkowa opcja;

    miejsce obioru odpoczynku – zakaz odbierania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu;

    nowe wyjątki dotyczące czasu jazdy – wydłużenie godzin jazdy;

    zmiany w zakresie przerw w załodze – w tym zakresie przepisy zostały doprecyzowane;

    odpoczynki w innych środkach lokomocji – możliwość przerwania odpoczynku tygodniowego w środkach lokomocji;

    powrót kierowcy co 4 tygodnie do domu lub firmy;

    uzupełnianie symboli państwa na wykresówkach.

Etap 2 luty 2022 r.

    powrót do bazy raz na 8 tygodni od jej opuszczenia (od 21.02.2022);

    kabotaż 4 dniowa przerwa między operacjami (21.02.2022);

    zmiany w zakresie delegowania w transporcie;

    zmiany w zakresie diet i ryczałtów;

    zmiany w rozliczaniu zagranicznej płacy zagranicznej;

    obowiązek dokonania wpisu o kraju przy przekroczeniu granicy.

Etap 3  – 21 maja 2022 r.

Zmiany obejmujące przewoźników dysponujących flotą do 3,5 t

    posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika;

    obowiązkowa gwarancja finansowa na posiadane pojazdy;

    spełnienie wymogu dobrej reputacji;

    posiadanie siedziby firmy;

    obowiązek posiadania licencji;

    Wyznaczenie zarządzającego transportem.

Etap 4 grudzień 2024 r.

    wymiana  tachografów analogowych i cyfrowych na smart II generacji;

    obowiązek przechowywania i okazania w razie kontroli danych z tachografu z dnia kontroli i 56 dni wstecz.

Etap 5 wrzesień 2025 r.

    kontynuacja wymiany tachografów z urządzeń  smart tachografów I generacji na urządzenia smart II generacji

Etap 6 lipiec 2026 r.

    pojazdy o DMC od 2,5 do 3,5 tony zostaną objęte przepisami rozporządzenia dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku kierowców w ruchu międzynarodowym i objęte obowiązkiem wyposażenia w tachografy.

 

Rewolucja w transporcie

Pakiet mobilności to szereg trudnych, podzielonych na wiele etapów, bardzo istotnych zmian. Przygotowanie się do nich, wdrożenie oraz funkcjonowanie i prowadzenie biznesu zgodnie z  tymi przepisami wymaga nie tylko ogromnej wiedzy, ale także śledzenia na bieżąco wszystkich informacji, które pojawiają się w tej sprawie. Warto w tym zakresie skorzystać z fachowej pomocy odpowiednio wcześnie przygotować się omawiane zmiany tak, żeby przejść cały proces transformacji, zachowując spokój i płynność finansową oraz organizacyjną przedsiębiorstwa. Naszym zadaniem i nadrzędnym celem jest wsparcie wszystkich klientów, pomoc im oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na każdej biznesowej płaszczyźnie. Po prostu- pracujemy ciężej, żeby Wam było lżej.

Zachęcamy do pobrania naszej prezentacji dotyczącej Pakietu mobilności 2022 oraz odwiedzania naszych kanałów na innych mediach społecznościowych.

 

 

Zespół Tachoinfo