Pakiet Mobilności 2023

PAKIET MOBILNOŚCI 2023

Pakiet mobilności, którego przepisy weszły w życie w lutym ubiegłego roku to szereg zmian wprowadzanych zgodnie z podzielonym na etapy harmonogramem. Przypominamy, że jest to zestaw przepisów, który ma na celu m.in. zapewnienie lepszych warunków pracy kierowców zawodowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Kilka podstawowych aspektów, które zostały objęte regulacjami:

 • Czas pracy i odpoczynku kierowców: Pakiet Mobilności wprowadza nowe zasady dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców, dążące do zapewnienia im lepszych warunków pracy, co przekłada się na bezpieczeństwo na drogach i jakość transportu.
 • Kabotaż: Wprowadzono zmiany w zasadach wykonywania kabotażu. Teraz kierowcy mogą wykonywać trzy operacje kabotażowe w ciągu siedmiu dni po zakończeniu międzynarodowego transportu towarów i po zakończeniu przewozów tym samym pojazdem w tym samym państwie nie może przez cztery dni wykonywać przewozów kabotażowych.
 • Płace sektorowe: Celem Pakietu Mobilności jest również zapewnienie sprawiedliwych płac kierowcom, aby uniknąć wyzysku i nieuczciwej konkurencji w branży transportowej.
 • Powrót do miejsca zamieszkania: Nowe przepisy ograniczają długość czasu pracy za granicą i wymagają regularnego powrotu kierowców do bazy co najmniej raz na 4 tygodnie.
 • Kontrole i egzekwowanie przepisów: Wprowadzone zostały nowe mechanizmy kontroli i egzekwowania przestrzegania przepisów, aby zapewnić skuteczność tych zmian.

Pakiet Mobilności 2023 – WYMIANA TACHOGRAFÓW – Pierwszy etap już od 21.08.2023 

Wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy mają zostać wyposażone w najnowszą wersję tachografów inteligentnych drugiej generacji.

Od 2 lutego 2022 roku kierowcy musieli znaleźć wolne i bezpieczne miejsce parkingowe, żeby móc zaznaczyć przekroczenie granicy. Jak wiemy nie zawsze były to miejsca niezagrażające życiu. Tachografy inteligentne mają zredukować problem i poprawić bezpieczeństwo kierowców.

Zmiany techniczne wynikają głównie z Pakietu Mobilności. Nowe tachografy mają automatycznie rejestrować m.in.:

 • przekroczenie granicy;
 • okres załadunku i rozładunku;
 • lokalizację załadunku czy rozładunku

Dzięki technologii DSRC (wydzielonej łączności krótkiego zasięgu) będzie można zdalnie przeprowadzać kontrole. W ten sposób inspektorzy będą mogli odczytać czas prowadzenia pojazdu i wyłapać tych, którzy dopuścili się naruszeń. Okres przechowywania danych wyniesie nie 28 a 56 dni, a karty do tych urządzeń będą miały lepszą pamięć.

Warto pamiętać o tym, że:

1. Jeżeli specjalizujesz się w ruchu krajowym, to nie obowiązują Cię przepisy europejskie, nakładające wymianę sprzętu.

2. Jeżeli w najbliższym czasie planujesz zakup nowego pojazdu i będziesz wykonywał transport międzynarodowy, zaopatrz się w tachograf nowej generacji, żeby uniknąć wymiany sprzętu.

3. Od czerwca 2026 zmiany te dotkną również pojazdów od 2,5 tony DMC, które będą wykonywały transport międzynarodowy. Pamiętaj o zamontowaniu u nich tachografów drugiej generacji.

Najważniejsze zmiany w 2023 r. Pakiet Mobilności – wymiana tachografów – zmiana w zakresie realizowania dodatkowych załadunków.

Zgodnie z rozporządzeniem 165/2014 od 21 sierpnia bieżącego roku w nowych pojazdach będą instalowane tachografy inteligentne 2 generacji. Od tego dnia przestanie być również możliwe wykonywanie dodatkowych załadunków/rozładunków na dotychczas obowiązujących zasadach, podczas wykonywania przejazdu bilateralnego, jeśli w pojeździe nie jest zainstalowany tachograf 2 generacji. Oznacza to, że wykonując transporty międzynarodowe pojazdem z tachografem starszym niż inteligentny 2 generacji, wyłączone z przepisów o delegowaniu będą jedynie przejazdy bilateralne bez dodatkowych załadunków/rozładunków po drodze.

W przypadku wykonywania transportu bilateralnego pojazdem wyposażonym w tachograf inny niż inteligentny 2 generacji pod delegowanie podlegałby dodatkowy przewóz.

Harmonogram montażu tachografów w 4 etapach – Pakiet Mobilności 2023

 1. 21.08.2023 r. – obowiązkowy montaż inteligentnych tachografów drugiej generacji w nowo rejestrowanych pojazdach powyżej 3,5 t.;
 2. 31.12.2024 r. – pierwszy etap wymiany – obowiązkowa wymiana tachografów cyfrowych (wszystkich sprzed 2019 r.) i analogowych na tachografy inteligentne drugiej generacji – w ruchu międzynarodowym;
 3. 19.08.2025 r. – drugi etap wymiany – obowiązkowa wymiana tachografów inteligentnych pierwszej generacji (tych, które były montowane od 2019 r. i aktualnie) na tachografy inteligentne drugiej generacji w ruchu międzynarodowym;
 4. 01.06.2026 r. – obowiązkowy montaż tachografów inteligentnych drugiej generacji w pojazdach o DMC od 2,5 t w ruchu międzynarodowym.

Inteligentne tachografy w rozliczeniach płac sektorowych kierowców. 

Tachografy inteligentne drugiej generacji będą posiadały funkcję rejestracji załadunku, rozładunku wraz z automatycznym zapisem lokalizacji tej operacji. Zmiana ta wpłynie również na rozliczanie i kontrolę zagranicznych płac sektorowych. 

To ważny i obowiązkowy element prowadzenia działalności w ruchu międzynarodowych, który jest obecnie przemiotem licznych kontroli wielu służb m.in. ZUS, o których pisaliśmy już w poprzednim artykule:

https://tachoinfo.pl/blog/podroz-sluzbowa-po-pakiecie-mobilnosci

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie rozliczania płac sektorowych oraz wyliczania wartości wirtualnych diet. 

https://tachoinfo.pl/oferta/wyliczanie-zagranicznych-plac-sektorowych

Ponadto oferujemy wsparcie i pomoc na każdym etapie wdrażania zmian, które niosą za sobą przepisy dotyczące Pakietu Mobilności.

Pozdrawiamy,zespół Tachoinfo