Pakiet mobilności – zmiany w zakresie delegowania kierowców

Przepisy, które dostosowują prawo krajowe do zmian wynikających z Pakietu mobilności, zostały  przegłosowane w Sejmie. Po podpisaniu przez Prezydenta zmienionej  ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz innych ustaw, które wprowadzają przepisy związane z Pakietem mobilności, pierwsze przepisy dotyczące likwidacji delegacji zaczną obowiązywać już od 2.02.br. 

Kierowcy wykonujący pracę na terenie Unii Europejskiej 

Wchodzący w życie od lutego kolejny etap Pakietu mobilności zmienia dotychczasowe zasady w zakresie wypłacania delegacji kierowcom w ruchu międzynarodowym. Diety i ryczałty nie będą już zaliczane do zagranicznych płac minimalny.  Nie będzie można wypłacać diet i ryczałtów za noclegi. Będzie to dotyczyło zarówno kierowców objętych delegowaniem, jak i tych wyłączonych. 

Rodzaje przewozów objęte delegowaniem:

   • cross trade- transport ładunków, towarów wykonywany na  terenie dwóch Państw, gdzie w żadnym z nich przewoźnik nie posiada swojej siedziby. Dla Polskich przewoźników będą to więc przewozy realizowane np. Niemcy-Francja. 

    • kabotaż – transport wykonywany na terenie innego Państwa członkowskiego (poza krajem siedziby przewoźnika) polegające na wykonywaniu na jego terenie kilku operacji załadunku bądź rozładunku. Ilość dozwolonych operacji jest określona przepisami. 

Przewozy wyłączone z delegowania

   • tranzyt – czyli przejazd przez terytorium danego Państwa bez wykonywania operacji takich jak załadunek czy rozładunek;

    • przewozy bilateralne – wynikające z umów pomiędzy Państwami (obustronne) transporty z Państwa siedziby przewoźnika do innego Państwa. Będą to wszystkie przewozy na trasach np. Polska-Niemcy, Niemcy-Polska, Polska-Francja, Francja-Polska. ;

 

Kierowcy wykonujący pracę tylko na terenie Polski

W zakresie transportu krajowego wypłaty diet oraz ryczałtów noclegowych pozostają bez zmian. Kierowcy będą otrzymywali wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę oraz zwrot kosztów podróży służbowych, które będą rozliczane na dotychczasowych zasadach. W tym przypadku zmiana sposobu rozliczania wynika tylko i wyłącznie z wprowadzenia Polskiego Ładu.