Podróż służbowa po Pakiecie Mobilności

PODRÓŻ SŁUŻBOWA PO PAKIECIE MOBILNOŚCI 2022.

O ponad roku polskie firmy transportowe obowiązują nowe zasady dotyczące podróży służbowych, które zostały wprowadzone w ramach zmian w Pakiecie Mobilności od 2 lutego 2022 roku. Dotychczas kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe otrzymywali zwrot kosztów podróży służbowych w ramach delegacji. Obecnie delegacje zostały zastąpione przez „wirtualne diety”, które stosuje się w celu obliczania ulg podatkowych oraz składkowych. Przewozy zagraniczne nie są już uwzględniane jako podróże służbowe, a definicja samej podróży służbowej uległa modyfikacji zgodnie z Ustawą z dnia 26.01.2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw. Dlaczego po ponad roku temat nie został wyczerpany? Dlaczego ten temat w dalszym ciągu jest ‘trudny’?

Pakiet Mobilności – przepisy ujednolicone, a jednak skomplikowane.

Nowe przepisy obowiązujące od 2 lutego 2022 r. wprowadziły istotne zmiany w sposobie rozliczania podróży służbowych oraz diety. Wcześniej zarówno przewozy krajowe, jak i międzynarodowe podlegały tej samej definicji podróży służbowej. W celu poprawnego naliczenia wynagrodzenia kierowcy w pierwszej kolejności należy ustalić rodzaj wykonywanych przewozów – czy jest to kabotaż, cross trade, przewóz bilateralny czy może tranzyt. Jeżeli mamy do czynienia z różnymi rodzajami przewozów musimy w poprawny sposób wyodrębnić odcinki delegowania. Następnie musimy naliczyć wynagrodzenie sektorowe danego kraju uwzględniające dane układy zbiorowe. W każdym kraju obowiązują inne stawki godzinowe oraz dodatki – za pracę w porze nocnej, godziny nadliczbowe, dodatki świąteczne etc. Mając już ustalone wynagrodzenie brutto kierowcy, musimy ustalić wysokość wartości wirtualnej diety. Wirtualną dietę obliczamy na podstawie czas przebywania kierowcy na terenie danego kraju, zatem niezbędne są godziny przekroczenia granicy. Obecnie w każdym kraju obowiązuje inna stawka diety, więc wartość wirtualnej diety jest iloczynem godzin przebywania na terenie danego kraju i stawki w nim obowiązującej. Co ważne – odliczenie związane z wartością wirtualnej diety możemy stosować zawsze, niezależnie od rodzaju przewozu – czy jest objęty delegowaniem, czy jest wyłączony z delegowania. Dysponując wszystkimi składowymi potrzebnymi do naliczenia wynagrodzenia, ustalamy kwotę brutto podstawę, od której odprowadzimy składki na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę opodatkowania. W ten sposób uzyskamy kwotę netto do wypłaty kierowcy. Przedsiębiorca „umówił się” z kierowcą na konkretną kwotę netto? Oczywiście odwracamy całą procedurę, uzyskując kwotę brutto. Zatem stosowana metodologia firm wypłacania kierowcy delegacji i podstawy zmieniła się w skomplikowaną, trudną do wyliczenia procedurę.

W jakim celu zostały wprowadzone przepisy Pakietu Mobilności w zakresie delegowania?

Wdrożenie nowych przepisów w zakresie podróży służbowych i diety stanowi istotny krok dotyczący pracy kierowców oraz przewozów drogowych. Ma to na celu zapewnienie bardziej precyzyjnych regulacji w tym obszarze, równocześnie umożliwiając optymalne wykorzystywanie ulg podatkowych i składkowych dla przedsiębiorstw oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Dlaczego warto skorzystać z usługi rozliczania wartości wirtualnych diet – przykład.

Koszt obciążeń ZUS i US przy kwocie 7500 netto, bez zastosowania wirtualnej diety to kwota rzędu 5150 zł, stosując ulgi związane z wartością wirtualnej diety, możemy obniżyć tę kwotę nawet do 3000 zł.

Pod adresem https://localhost:8888/kalkulator-plac-umowa-o-prace.html znajdą Państwo opracowany przez nasz zespół kalkulator płac. Kalkulator wylicza kwotę netto wynagrodzenia z uwzględnieniem pomniejszeń o wartość wirtualnej diety. Dodatkowo możecie Państwo otrzymać pełen raport wraz z obciążeniami po stronie pracodawcy. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia!

Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie.

Aktualnie w sejmie jest rozpatrywana ustawa, która ma dostosować polskie przepisy do unijnego prawa dotyczącego delegowania i będzie dotyczyć przewoźników, którzy mają siedziby w innym kraju UE lub poza UE i delegują kierowców do pracy w Polsce. Na delegującego przewoźnika prawo polskie będzie narzucać dodatkowe obowiązki i regulacje, wraz z systemem kontroli przedsiębiorcy i delegowanego kierowcy.

Pakiet Mobilność, a kontrole ZUS. Skontrolują także dokumenty CMR.

W związku z obserwowanym wzrostem liczby kontroli przez takie instytucje jak ZUS rośnie ryzyko otrzymania wysokiego mandatu wynikające z konieczności poprawnego naliczenia wysokości składek związane z błędnym naliczeniem i wypłacaniem wynagrodzenia kierowcy. Skomplikowane naliczenia należności z tytułu płac sektorowych w powiązaniu z pomniejszeniami o wartość wirtualnych diet, różnymi dla składek ZUS i zaliczki na podatek, powodują niejednokrotnie obawę ze strony działu kadr o poprawność wykonania listy płac. Kontrolujący mają prawo wystąpić o udostępnienie dokumentów przewozowych CMR, a także przesłuchać kierowcę w charakterze świadka. Wiąże się to z potencjalnymi wysokimi karami. Współpracując z nami, masz pewność, że wyliczenia i dokumentacja została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, którą kierujemy nie tylko do firm transportowych, ale także biur rachunkowych. 

https://localhost:8888/oferta/wyliczanie-zagranicznych-plac-sektorowych