Przekroczenie granicy – tachograf

Przypominamy o obowiązku wykonywania przez kierowcę wpisu manualnego oraz wpisu o kraju rozpoczęcia, zakończenia dnia pracy i przekroczenia granicy w pojazdach wyposażonych w tachograf cyfrowy.

 

    Wpis manualny

wpismanualny.bmp

Kierowca ma obowiązek udokumentować swoje aktywności w sposób kompletny. Okresy przerw i odpoczynków należy obowiązkowo wprowadzać do pamięci tachografu przy użyciu wpisu manualnego. Poprzez wpis manualny można udokumentować wszystkie okresy aktywności wynikające z rozporządzenia 561/2006 tj. odpoczynki dzienne, odpoczynki tygodniowe. W przypadku niewykonania takiego wpisu manualnego, po odbyciu wymienionych odpoczynków kierowca powinien zrobić wydruk i na odwrocie wykreślić wykonany odpoczynek. Dodatkowo  można udokumentować ten okres zaświadczeniem o działalności (tzw weekendówkami lub urlopówkami) – pozycja Miał czas wolny od pracy lub odpoczywał.

Należy zaznaczyć, że niektóre modele starszych tachografów są w stanie wykonać wpis manualny tylko 24 godziny wstecz.

wpismanualny2.bmp

Jest to bardzo poważne naruszenie.

Wpisy o krajach rozpoczęcia, zakończenia pracy oraz przekroczenie granicy

Kierowca przed rozpoczęciem i po zakończeniu dziennego okresu pracy ma obowiązek wprowadzić do tachografu symbole państw, w których rozpoczyna i kończy pracę.

wpismanualny3.bmp

Wpis należy wykonać możliwie jak najszybciej przed rozpoczęciem i zakończeniem pracy, podczas wkładania i wyjmowania karty z tachografu, lub także manualnie, w menu tachografu, kiedy karta jest już załadowana w tachografie cyfrowym. Wpis manualny wykonany podczas odpoczynku dziennego może zostać zinterpretowany przez inspektora jako praca inna.

Przepisy obowiązujące od 2.02. – Pakiet mobilności

Od 2.02.2022 kierowcy również są zobowiązani do ręcznego rejestrowania danych dotyczących przekroczenia granicy.

Należy tego dokonać w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu. W przypadku podróży promem lub pociągiem należy wprowadzić symbol państwa w porcie, lub na stacji przybycia.

wpismanualny4.png

Jest to również bardzo poważne naruszenie.

 

Pozdrawiamy, Zespół Tachoinfo