Przeprawa promowa – czas pracy podczas przeprawy promowej

Przeprawa promowa – Jak to wygląda w praktyce?

Transport morski coraz częściej gra główną rolę w przewozie towarów, a co za tym idzie, konieczna jest przeprawa promem pomiędzy danymi krajami. Współpracując z firmami transportowymi, często spotykamy się z pytaniami o zasady czasu pracy oraz niezbędne procedury związane z przeprawą promową. Kierowca zawodowy powinien pamiętać o obowiązujących regulacjach prawnych oraz procedurach. Chcieliśmy przypomnieć, na co należy uważać podczas przeprawy promem.

Kierowca wjeżdżając do portu musi posiadać dokumenty konieczne do odbioru biletu, tj.:

  • Paszport lub dowód osobisty
  • Numer rezerwacji
  • Międzynarodowy list przewozowy CMR

Etapy obsługi tachografu przy przeprawie promowej:

1. Po dotarciu na parking przy terminalu promowym należy zakończyć dzień pracy zaznaczając kraj zakończenia.

2. Po wjeździe na prom i ostatecznym ustawieniu pojazdu w ładowni kierowca zobowiązany jest wprowadzić znacznik promu w tachografie.

3. Po dopłynięciu do portu przybycia, jeszcze przed zjazdem z promu wpisać symbol kraju którego granicę przekroczyliśmy.

Przykład prawidłowego zapisu przeprawy promowej na tachografie:

wpis1.png
wpis2.png
wpis3.png

Czas pracy podczas przeprawy promowej:

Zgodnie z  art. 9 ust. 1 rozporządzenia 561/2006 WE podróżując promem kierowca ma możliwość skorzystania z prawa do odpoczynku, jednak obowiązują zasady których należy przestrzegać:

  • Odpoczynek musi być regularny tj. wynoszący minimum 11 godzin, tylko w wypadku, gdy 9 godzin odbywa się nieprzerwanie na promie, można wykorzystać skrócony dzienny odpoczynek.
  • Dozwolone jest maksymalnie dwukrotne przerwanie odpoczynku regularnego innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę.
  • W przypadku przerwania regularnego odpoczynku dziennego lub skróconego odpoczynku tygodniowego kierowca musi mieć do dyspozycji koję lub kuszetkę.
  • Można przerwać regularny tygodniowy odpoczynek jedynie, gdy podróż promem lub pociągiem jest zaplanowana na przynajmniej 8 godzin i kierowca ma dostęp do kabiny sypialnej.
  • Przy przerwaniu regularnego odpoczynku tygodniowego żadna jego część nie może być odbierana w kabinie

Przykład prawidłowego zapisu przeprawy promowej:

prom1.png

Należy przestrzegać powyższe zasady i wytyczne, ponieważ w razie kontroli wszelkie nieprawidłowości i naruszenia mogą skutkować nałożeniem kar finansowych, które mogą wynosić nawet do kilku tysięcy złotych. Związane są one z rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Kierowcy często tłumaczą się z narzuconą terminowością zleceń transportowych oraz nieznajomością prawa, jednak w przypadku kontroli, takie wyjaśnienia nie spotkają się z pozytywnym wynikiem. 

Te i wiele innych wątpliwości dotyczących przepisów oraz ich realizacji w praktyce wyjaśniamy w trakcie szkoleń dla kierowców, spedytorów oraz kadry zarządzającej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

https://localhost:8888/oferta/szkolenia