Rozliczenia wynagrodzeń kierowców w Pakiecie Mobilności 2022 r. – Listy płac do poprawy?!

Pakiet mobilności 2022 a zmiany kadrowe. Czyli co wydarzyło się w kwestii rozliczeń kierowców? 

Upływający rok minął przedsiębiorcom oraz osobom zajmującym się rozliczeniem pracowników pod znakiem zmian. Wraz z wejściem w życie Pakietu Mobilności  zmieniła się wysokość płacy minimalnej polskich kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, a kwota 5922zł osiągnęła niemal status cyfry magicznej, determinującą kształt list płac w wielu polskich Firmach.

Zmiany pojawiły się w stawkach płac zagranicznych, nazywanych również płacami sektorowymi. Uzależnione są one od różnych czynników w zależności od kraju występowania. Wysokości i zasady wyliczania wynagrodzeń dla poszczególnych państw są różne. Wypłata kierowcy jest uwarunkowana wieloma czynnikami, takimi jak np. staż pracy, rodzaj pojazdu jakim się porusza kierujący czy też jego wiek. Przykładem może być Szwecja, gdzie funkcjonuje wiele dodatków za pracę np.: w Noc Świętojańską, w Wigilię i Sylwestra, w sobotę, w niedzielę i Święta.

Należy pamiętać, że rozliczenie płacy zagranicznej dotyczy tylko tych przewozów, które podlegają delegowaniu czyli kabotaż i cross-trade (przerzut), a co za tym idzie tranzyt i przewóz bilateralny nie „generują” wynagrodzenia zagranicznego.

Rozliczenie płacy kierowców w ruchu międzynarodowym – jak prawidłowo naliczać listy płac. 

Jak zatem powinna wyglądać prawidłowo przygotowana lista płac dla Kierowcy w transporcie międzynarodowym? 

Powinna zawierać przede wszystkim wszystkie składniki określone w umowie o pracę np.: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za dyżur, ryczałty za godziny nocne i nadliczbowe itp. oraz prawidłowo wyliczoną kwotę wynagrodzenia zagranicznego. Dodatkowo uwzględniać wynagrodzenie za urlop lub inne nieobecności, rozliczenie godzin nadliczbowych czy nocnych i dyżurów, ekwiwalent za pranie oraz inne, obowiązujące w zakładzie pracy dodatki*.                                        

*wynagrodzenie za dyżur wlicza się do wynagrodzenia minimalnego. 

5922 zł – co właściwie z tą kwotą? 

W trakcie pracy spotkaliśmy się z przykładami prób ułatwienia sobie rozliczeń (pójścia na skróty) lub odpowiedzi na oczekiwania ze strony Kierowców, aby zawierać  umowy o prace z wynagrodzeniem zasadniczym równym 5922zł. Z całą pewnością nie jest to konieczne czy zasadne i rodzi wiele konsekwencji dla Pracodawcy.

Pojawiły się także listy płac zawierające tylko wynagrodzenie zasadnicze i premię łącznie dające kwotę 5922zł, co wcale nie oznacza, że Pracodawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków płacowych wobec Kierowcy, bo zdarzają się przypadki, że wysokość należnej wypłaty zdecydowanie przekracza tą kwotę. Dodać należy, że wysokość i prawidłowość wyliczenia wynagrodzenia zagranicznego jest przedmiotem zainteresowania instytucji kontrolnych kraju, w którym przewóz był realizowany.

Rok 2023 przyniesie kolejne zmiany o czym informowaliśmy już w artykule dotyczącym kalendarza zmian, który znajdziecie pod tym linkiem.

Dział kadr i płac a zmiany związane z Pakietem Mobilności 2022. 

Nasza praktyka wynikająca z wieloletniej działalności oraz kontaktów z Klientami pokazała, że nie ma dróg na skróty. Te, które bywają kuszące często okazują się być krótszą drogą do kłopotów niż do dobrych rozwiązań. W dobie nieustających zmian wiele kwestii mocno zyskuje na znaczeniu. Tak stało się między innymi z rozliczeniami kierowców, a więc pracą wykonywaną przez dział kadr i płac.  Posiadamy w firmie wykwalifikowane i doświadczone kadrowe, które od lat zajmują się rozliczeniem płacy dla firm transportowych. Współpraca z nami to gwarancja poprawności naliczania list płac dla pracowników, a co za tym idzie – oszczędność wydatków, które trzeba by ponieść na mandaty nakładane na przedsiębiorców w związku z niedostosowaniem się do nowych przepisów. 

Pełną ofertę dotyczącą kadr znajdziecie na naszej stronie, a więcej informacji uzyskacie dzwoniąc do nas. 

Pozdrawiamy, zespół Tachoinfo.