Telematyka w transporcie

Dynamiczne zmiany w transporcie związane z wprowadzaniem kolejnych etapów pakietu mobilności czy rosnącymi cenami paliwa powodują wzrost kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę. Wymaga to szukania oszczędności. Z pomocą mogą tutaj przyjść rozwiązania telematyczne, które pozwolą na rozwój przedsiębiorstwa i kontrole kosztów. Telematyka to pojęcie powstałe z połączenia 2 słów telekomunikacja i informatyka. Systemy telematyczne powstały w celu poprawy wydajności i efektywności pracy. Umożliwiają one przesyłanie, odbieranie i przechowywanie danych między pojazdem a serwerem.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA I ZALETY STOSOWANIA TELEMATYKI

• Monitorowanie pojazdu w czasie rzeczywistym.

Informacje w czasie rzeczywistym o pojeździe zapewniają kierownikom i zarządzającym flotami dane o lokalizacji pojazdów, historii przejazdu, prędkości i innych parametrów. Wszystkie te dane pozwalają reagować niezwłocznie na wszelkie zmiany.

• Monitoring i kontrola paliwa.

System monitorowania zużycia paliwa pozwala ograniczyć koszty operacyjne i zwiększyć wydajność. Stanowi również ochronę przed kradzieżą dzięki powiadomieniom wysyłanym w czasie rzeczywistym przy nagłym spadku poziomu paliwa.

• Zdalne sczytywanie tachografu.

Zgodnie z przepisami kartę kierowcy należy sczytywać co 28 dni, a dane z tachografu co 90 dni. Dzięki telematyce dane te można pobrać w każdym możliwym momencie lub ustawić cykliczne pobierane w zależności od potrzeb. Bez względu na to, czy pojazd znajduje się na bazie, czy w miejscu oddalonym o 3000 km od biura. Dostęp do danych jest możliwy w dowolnym miejscu i czasie.

• Bezpieczeństwo pojazdu i ładunku.

Poprawa bezpieczeństwa poprzez monitorowanie temperatury, zdalnej blokadzie zapłonu, monitorowanie stanu drzwi i inne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa takie jak czujnik zmęczenia, wykrywanie alkoholu czy system alarmowy.

• Wyznaczanie trasy i zadań.

Nieefektywne planowanie trasy powoduje opóźnienia, niezadowolenie klienta, a nawet dodatkowe kary. Dzięki pobieraniu danych w czasie rzeczywistym możliwy jest wybór najkorzystniejszej trasy, dostosowanej do panujących warunków na trasie. Oszczędność czasu dzięki tylko jednej aplikacji, która ułatwia komunikacje między dyspozytorem a kierowcami.

• Rozwiązanie Eco-Drive.

Analiza stylu jazdy kierowcy w celu zwiększenia wydajności i zredukowaniu kosztów przejazdów.

• Integracja z systemem e-TOLL.

Automatyczne płatności za drogi bez dodatkowych urządzeń i systemów.

• Monitorowanie lekkich pojazdów dostawczych.

Zwiększenie wydajności i ograniczenie kosztów w pojazdach do 3,5t.

 

TELEMATYKA I ANALIZA CZASU PRACY

Dzięki temu, że dane z tachografu można pobrać niezależnie od tego, gdzie znajduje się pojazd, możliwa jest analiza czasu pracy kierowcy i wykonanie ewidencji czasu pracy, która jest wymagana przepisami, bez potrzeby zjazdu kierowcy do bazy. Wspomniane regulacje związane są z wprowadzeniem kolejnych etapów Pakietu Mobilności, który zakłada również obowiązek wymiany tachografów na urządzenia inteligentne, oraz wyposażenia pojazdów do 3,5t w tachografy. Spowoduje to większe znaczenie telematyki w transporcie, która ułatwi planowanie trasy kierowców, co przy rosnących kosztach jest dodatkową zaletą tego systemu. Telematyka pozwala na szybsze i częstsze analizowanie danych, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykryć wszelkie popełnione błędy, które zakończyłyby się karą podczas kontroli.

Wszystkie telematyczne usługi oferuje firma Ruptela/Linqo, która utworzyła platformę do zarządzania flotą TrustTrack. Dzięki naszej współpracy łatwiejszy jest kontakt i uzyskanie danych, które są niezbędne do prawidłowego rozliczenia czasu pracy kierowcy. Współpraca zaowocowała również opracowaniem wspólnej korzystniejszej oferty dla klientów naszych firm.