BRUKSELA: Licencja na transport w autach do 3,5 t?

Temat regulacji prawnych dotycz?cych transportu drogowego pojazdami z dopuszczaln? mas? całkowit? nieprzekraczaj?c? 3,5 t od zawsze był powodem do gor?cej dyskusji. Znajdziemy wiele głosów opowiadaj?cych się ZA ujednoliceniem przepisów w stosunku do pojazdów o DMC powyżej 3,5 t, jak i wiele PRZECIW. Przeciwnikami s? głównie sami zainteresowani, którzy przywi?zali się do obecnych rozwi?zań, czyli do braku tachografów i braku dokładnej weryfikacji czasu pracy kierowcy.

Komisja Europejska wychodzi jednak z założenia, że kierowcy „busów” s? równi kierowcom pojazdów ciężarowych i zamierza podj?ć działania, które prowadzić będ? do ujednolicenia przepisów. Deklaracje Unii Europejskiej trwaj? już od 2009 r., jakoby miało powstać rozszerzenie rozporz?dzania (WE) 1071/2009 o przewoźników, którzy świadcz? usługi autami do 3,5 t.

Komisja Europejska pracuje nad przepisami, które obejmować będ? nakaz posiadania licencji przez transport lekki, przepisy te maj? regulować, m.in.: 

  • posiadanie określonej zdolności finansowej, któr? będzie się wykazywało na podstawie rocznych sprawozdań finansowych zatwierdzonych przez biegłego rewidenta lub inny certyfikat,
  • posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby firmy, gdzie przechowywane będ? podstawowe dokumenty, np. umowy o pracę, umowy handlowe, księgowość, akta osobowe, dokumentacja czasu pracy kierowców,
  • zatrudnianie pracowników proporcjonalnie do działalności zakładu.

 

Na tę chwilę wspomniana Komisja Europejska nie wprowadza jeszcze konkretnych wymogów korzystania z tachografów w pojazdach o DMC do 3,5 t, jednak zapowiada zaostrzenie kontroli czasu pracy w transporcie lekkim.