BUSY DO 3,5T – Nowy zakaz we Francji

Od 3 września 2020 roku we Francji wchodzi zakaz odbierania przez kierowcę odpoczynków dziennych oraz tygodniowych w kabinie pojazdu z DMC poniżej 3,5 tony.

Karze 1,5 tys. euro podlega „pracodawca, który zmuszał swojego pracownika do odpoczynku dziennego lub tygodniowego na pokładzie lekkiego pojazdu, lub w miejscu zakwaterowania, które nie zapewnia warunków bezpieczeństwa lub komfortu i higieny szanuj?cej jego zdrowie”

Pracownik musi uzasadnić, że ostatnie okresy odpoczynku spędził w należytych warunkach pod rygorem nałożenia kary na pracodawcę.