Certyfikat Covid – Dania, zmiana od 26.11 !

Tachoinfo informuje!

 

Certyfikat Covid – Dania, zmiana od 26.11 !

 

Zgodnie z obowi?zuj?cymi w Danii przepisami, każda firma może wymagać certyfikatu covid od osób wchodz?cych na jej teren! Zalecamy kontakt z firmami, z którymi prowadzicie Państwo współpracę na terenie Danii w celu ustalenia zasad panuj?cych w danym przedsiębiorstwie.