Czechy – nowy system opłat drogowych od 01.12.2019r.

Przypominamy, że przewoźnicy s? zobowi?zani do rejestracji w nowym czeskim elektronicznym systemie opłat drogowych i wyposażenia pojazdów w now? jednostkę pokładow? najpóźniej w dniu uruchomienia systemu, tj. 1 grudnia 2019 r. Warunkiem wydania jednostki pokładowej jest wpłata zabezpieczenia w wysokości 2 468 CZK. 

Za brak nowego urz?dzenia do naliczania opłat drogowych przewoźnikowi grozi mandat w wysokości do około 16 tys. zł.