Czechy – ograniczenia

Czechy jako kolejny kraj wprowadza ograniczenia.

Kierowcy zawodowi s? zobowi?zani do posiadania przy sobie wypełnionego oświadczenia.

Na terytorium Czech obowi?zuje również obowi?zek zasłaniania ust i nosa maseczk?.