DANIA: od lipca 2018 r. postoje nie dłuższe niż 25h.

Parkowanie na parkingach przy autostradach będzie dozwolone przez maksymalnie 25h. Nowe regulacje zostały zatwierdzone przez Duński Parlament. Automatycznie wi?że się to z zakazem odbywania 45-godzinnych odpoczynków w takich miejscach.

Nowe przepisy maj? dotyczyć tylko parkingów publicznych, przy autostradach. Parkowanie na prywatnych, płatnych parkingach nie będzie objęte zakazem – zdaniem Duńczyków kierowcy maj? na nich możliwość odbierania odpoczynków w większym komforcie i bezpieczeństwie. Karać będzie duńska policja.

Wzrost stawki mandatów:

  • z 510 do 2.000 koron duńskich (ok.1.100 zł) za niedostosowanie się do zakazu,
  • z 1.000 do 3.000 koron duńskich (ok. 1.700 zł) za parkowanie na wjeździe/wyjeździe z parkingu.

Od kiedy?

  • 1 lipiec 2018 r. – zakaz parkowania dłużej niż 25h,
  • 1 stycznia 2019 r. – nowe stawki mandatów.