DANIA: Postoje przy autostradzie nie dłuższe niż 25h.

Jak informowaliśmy Państwa wczesniej Dania wprowadziła ograniczenie czasu postoju ciężarówki na parkingach przy autostradzie.

Ograniczenie postoju ciężarówek na parkingach ma za zadanie zwalczyć długotrwałe parkowanie pojazdów oraz odbieranie 45-godzinnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu. Jak poinformował duński organ, czas parkowania na parkingach zlokalizowanych przy autostradach będzie mógł wynosić maksymalnie 25 godzin. Ciężarówki, które pozostan? na parkingach dłużej niż 25h będ? obci?żone wyższymi opłatami parkingowymi.

Nowe rozporz?dzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Dodatkowo duński rz?d pracuje nad nowelizacj? ustawy, która ma wejść w życie w roku 2019, która zakłada większe grzywny za pojazdy zaparkowane nielegalnie na dojazdach i zjazdach z parkingów. Proponowane grzywny przedstawiaj? się następuj?co:

  • kara za nielegalny parking : z 1000 DKK do 3000 DKK,
  • kara za przekroczenie maksymalnego okresu parkowania : z 510 DKK do 2000 DKK.