DG Move – nowe, zmienione wytyczne dotyczące zapisu Pakietu Mobilności – powrót do bazy co 8 tygodni.

Tachoinfo informuje!

Na stronach DG Move pojawiły się nowe wyjaśnienia w kwestii przepisu Pakietu Mobilności odnoszącego się do obowiązkowego powrotu do bazy co 8 tygodni. Usunięty został zapis dotyczący naczep i przyczep. Obowiązek powrotu dotyczy więc:

– pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów używanych do międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy, które opuszczają państwo członkowskie prowadzenia działalności i są do dyspozycji przewoźników drogowych rzeczy w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.  

Interpretacja ta ułatwi planowanie operacji transportowych, gdyż nie będzie już wymagany powrót do siedziby firmy z naczepą.

https://transport.ec.europa.eu/…/rule-return-vehicle…

https://trans.info/…/wazna-zmiana-wytycznych-do-pakietu…