Duńska płaca minimalna dla zagranicznych kierowców

Duński parlament przyj?ł ustawę, która nakłada obowi?zek wypłaty płacy minimalnej dla kierowców zagranicznych od 1.01.2021 roku.

Obowi?zek ten obejmuje kierowców wykonuj?cych pojazdami powyżej 3,5t.:

  – kabotaż towarów i osób

  – transport drogowy w transporcie kombinowanym na terenie Danii

Transport międzynarodowy rzeczy lub osób na terenie Danii nie będzie objęty płac? minimaln?.

Pracodawca będzie zobowi?zany dokonać zgłoszenia kierowcy na terytorium Danii poprzez platformę do zgłaszania kierowców.

Więcej informacji na temat płacy minimalnej i zgłaszania kierowców Duńskie Ministerstwo planuje opublikować jesieni?.

Będziemy na bież?co informować o postępach we wprowadzaniu płacy minimalnej.