E-toll – obowiązek posiadania ID

W zwi?zku z coraz bardziej restrykcyjnym podejściem kontrolerów informujemy, że:

Każdy kierowca musi znać numer referencyjny urz?dzenia E-toll (ID Biznesowe).

Naruszenie może być karane mandatem wysokości 1500 zł.

ID biznesowe urz?dzenia to specjalny numer identyfikacyjny, który otrzymuj? państwo od swojego operatora urz?dzeń ZSL/OBU. Był on potrzebny przy rejestracji urz?dzenia w systemie.

Art. 13 ib ust. 4

Brak posiadania numeru referencyjnego urz?dzenia mobilnego wraz z oprogramowaniem zewnętrznego systemu lokalizacyjnego lub urz?dzenia pokładowego, w sytuacji, kiedy kieruj?cy pojazdem nie odmówił przejazdu

Art. 13na ust 1

1 500 zł