Emerytura pomostowa także dla kierowców ADR – nowelizacja ustawy podpisana przez prezydenta!

16 sierpnia Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza bardzo ważne zmiany w zakresie emerytur pomostowych. Ze świadczenia będzie mogła skorzystać większa grupa osób, w tym kierowcy ADR.

Zgodnie z nowelizacją ustawy zmieniono wygasający charakter tego świadczenia tj. usunięto punkt mówiący o tym, że ubieganie o świadczenie przysługuje osobom, które  wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1.01.1999 r. w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3. ustawy lub art.32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Emerytura pomostowa jest rodzajem świadczenia, z którego mogą skorzystać osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, które pracowały w pełnym wymiarze czasu pracy. Świadczenie ma charakter przejściowy tzn., można na nią przejść przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Ponadto osoby uprawnione do emerytury pomostowej muszą spełnić łącznie kilka warunków. 

Osoby ubiegające się o świadczenie powinny:

  • być urodzone po 31.12.1948 r.;
  • ich okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze musi wynosić co najmniej 15 lat (z wyjątkami);
  • być w wieku co najmniej 55 lat — kobiety i 60 lat mężczyźni;
  • posiadać okres składkowy i nieskładkowy ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
  • wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po dniu 31.12.2008 r. w rozumieniu ustawy art. 3 ust 1 i 3.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt 10 ustawy do prac o szczególnych charakterze zostali zaklasyfikowani KIEROWCY POJAZDÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE.

Uprawnienia do emerytury pomostowej posiadają także kierowcy autobusów, trolejbusów oraz motorniczy tramwajów w transporcie publicznym i kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Szczegółowy wykaz prac o szczególnym charakterze i w szczególnych warunkach znajdziecie pod linkiem: https://www.zus.pl/prace-w-szczegolnych-warunkach-lub-o-szczegolnym-charakterze-wymienionej

Przyjęte zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 r. (z wyjątkami).