EUROPA: Eurowinieta od 01.01.2026 r.

W lipcu tego roku Parlament Europejski zajmie się omawianiem propozycji wprowadzenia na terenie całej Unii Europejskiej EUROWINIETY od pojazdów o DMC powyżej 3,5 t oraz od małych pojazdów dostawczych, które wykonuj? przewozy drogowe towarów.

Wspomniane Eurowiniety małyby być wprowadzone w styczniu 2026 r., a wpływy zebrane w ten sposób przeznaczane byłyby na infrastrukturę drogow?.

Europosłanka z Francji Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu, w ramach Pakietu Mobliności, raport w sprawie wniosku Komisji Europejskiej traktuj?cego o zmianach w dyrektywie o Eurowinietach.

Propozycje zawarte w raporcie:

  • Wejście w życie od dnia 01.01.2026 r. Euro-Opłaty/Eurowiniety, która uzależniona by była od długości przejechanego odcinka drogi. Opłata będzie pobierana zarówno od pojazdów ciężarowych, jak i od małych pojazdów dostawczych.
  • Możliwość stosowania opłat na sieciach dróg, które nie będ? objete obowi?zkiem opłaty Eurowiniety strukturalnej. Opłata miałaby być zróżnicowania, z powodu na poziom zanieczyszczeń wytwarzanych przez pojazdy.

Francuska Europosłanka opowiada się również za utworzeniem Europejskiej Agencji Transportu L?dowego. Celem owej Agencji miałoby być monitorowanie skutecznego wdrażania przepisów nowej dyrektywy. Dodatkowo EATL posiadałaby możliwość podejmowania zróżnicowanych działań w przypadku zauważenia nieprawidłowośći w funkcjonowaniu wewnętrznego rynku transportu drogowego w Europie.