Francja – godzina policyjna

 

W zwi?zku z wprowadzeniem we Francji godziny policyjnej między godzin? 21:00 a 6:00, kierowcy musz? posiadać przy sobie wypełniony dokument, który zwalnia ich z tego zakazu. Zakaz został wprowadzony w poniższych obszarach:

  • Paryż i region Ile de France
  • Rouen Normandie
  • Lille
  • Lyon
  • Saint-Etienne
  • Grenoble-Alpes
  • Toulouse
  • Montpellier Méditerranée
  • Aix-Marseille-Provence

Dokument JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL wystawiany jest przez pracodawcę osób, dla których konieczne jest przemieszczanie się w godzinie policyjnej w powyższych obszarach, jest niezbędne dla wykonywania obowi?zków zawodowych i nie może odbywać się w innych godzinach.

W dokumencie należy wskazać miejsca, w których kierowca będzie wykonywał pracę – wszystkie punkty załadunku/rozładunku (o ile s? one z góry znane).
Okres ważności tego dokumentu określa pracodawca.

Dokument ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE przeznaczony jest dla osób samozatrudnionych.
Dokument ten musi być wypełniany każdorazowo w przypadku przemieszczania się w obrębie objętych godzin? policyjn? obszarach.

Konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentów, które uzasadniaj? skorzystania z wyj?tku przestrzegania wprowadzonych ograniczeń. Może to być wypis z CEIDG (właściciel) dokumenty przewozowe z określon? dat? i miejscem załadunku/rozładunku.