Francja – oznaczenie martwego pola

Od 1 stycznia 2020 we Francji będzie obowi?zywał obowi?zek oznaczenia martwego pola w pojazdach o DMC powyżej 3,5t, poruszaj?cych się w miastach.

Oznaczenia powinny być umieszczone zarówno po bokach, jak i z tyłu pojazdu. W niedługim czasie powinny być opublikowane szczegółowe informacje m.in. na temat dokładnego umieszczenia oznaczeń na pojeździe.

Mandat za brak tych naklejek może wynosić maksymalnie 750 euro.

Przewidziany jest okres przejściowy, który będzie wynosił 12 miesięcy. Podczas jego trwania nie będ? wystawiane mandaty za niewłaściwe umieszczenie naklejek, jednak za ich brak mandat będzie nakładany.

Obowi?zek ten obowi?zuje również pojazdy, które s? zarejestrowane w innych państwach.

Wył?czone z tego obowi?zku s? następuj?ce pojazdy rolnicze i leśne, służ zimowych i interwencyjne służb zarz?dzaj?cych autostradami lub drogami dwujezdniowymi.

Wzory naklejek, jak i francuskie rozporz?dzenie można znaleźć pod tym linkiem