Francja — ujednolicenie zasad wjazdu

Francuskie Ministerstwo utworzyło specjaln? stronę, na której s? aktualne informacje, jakie dokumenty (w zwi?zku z pandemi?) musi mieć kierowca, wykonuj?c transport na terenie Francji.

  • Każdy kierowca powinien mieć unijny certyfikat wystawiony przez pracodawcę, potwierdzaj?cy, że jest kierowc? zawodowym.
  • Kierowca podróżuj?cy z Irlandii lub Wielkiej Brytanii do Francji powinien posiadać również negatywny wynik testu na COVID-19 (antygenowy lub  RT-PCR) nie starszy niż 72 godziny.  Ponadto powinien mieć oświadczenie własne potwierdzaj?ce, że nie ma objawów koronawirusa, w ci?gu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osob? zakażon?, oraz zgadza się na wykonanie testu.
  • Kierowca podróżuj?cy spoza Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii powinien posiadać negatywny wynik testu na COVID-19 (RT-PCR) nie starszy niż 72 godziny.  Ponadto powinien mieć oświadczenie własne potwierdzaj?ce, że nie ma objawów koronawirusa, w ci?gu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osob? zakażon?, oraz zgadza się na wykonanie testu.