FRANCJA: Walka z nielegalnym delegowaniem pracowników.

Obowi?zek zgłaszania pracowników oddelegowanych do pracy na terenie Francji przez elektroniczny system SIPSI wszedł w życie 1 stycznia 2017 roku. W ci?gu minionego roku odnotowano wzrost oddelegowanych pracowników na poziomie 46%.

Ilość zarejestrowanych pracowników oddelegowanych (bez transportu):

  • 354 151 – 2016 r.
  • 516 011 – 2017 r.

Wspomniana statystyka uwidoczniła jednocześnie, jak wielkie może być zjawisko nielegalnych oddelegowań.

Dnia 12 lutego 2018 r., na konferencji prasowej, Minister Pracy Muriel Pénicaud poinformowała o wprowadzeniu pakietu środków, które będ? przeciwdziałać nielegalnemu delegowaniu pracowników do pracy we Francji.

Pakiet ma uwzględniać wzmocnienie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych środków walki z oszustwami w delegowaniu. Do nowych środków maj? należeć:

  • większe uprawnienia dla Prefektów: możliwość nakazania zamknięcia lub zaprzestania działalności przedsiębiorstwa,
  • większe sankcje : z 2 000 € do 3 000 € za każdego nielegalnie zatrudnionego pracownika. W przypadku recydywy kara wzrośnie z 4 000 € do 6 000 €,
  • jawność wyroków skazuj?cych: opublicznienie nazw firm, które dopuściły się oszustwa w kwestii delegowania pracowników,
  • większe uprawnienia dla inspektorów Inspekcji Pracy.