FRANCJA: Wzrost stawek płacy minimalnej.

Francuskie zwi?zki zawodowe z branży transportowej porozumiały się w sprawie podwyżki stawek wynagrodzenia minimalnego dla pracowników z sektora transportu drogowego.


Od kiedy?
Stawki wynikaj?ce z porozumienia zwi?zków zawodowych obowi?zuj? od miesi?ca  następuj?cego po podpisaniu każdego porozumienia, tj. 6 marca 2018 – porozumienie ds. pracowników wykonuj?cych przewóz drogowy rzeczy oraz 15 grudnia 2017 r. – porozumienie ds. pracowników wykonuj?cych przewóz drogowy osób.
 

Stawki godzinowe:

  • kierowca do 3,5t  9,92 euro,
  • kierowca pow. 3,5t  9,92 – 10,21 euro,
  • kierowcy wykonuj?cy drogowy przewóz osób  10,33 – 10,88 euro.

Stawki dodatków za przepracowane niedziele i święta:

Przewóz drogowy rzeczy:

  • 10,22 euro (praca do 3h),
  • 23,77 euro (praca pow. 3h).

Przewóz drogowy osób:

  • 14,06 euro (praca do 3h),
  • 28,10 euro (praca pow. 3h).

Teksty obydwu porozumień znajd? Państwo TUTAJ i TUTAJ.