FRANCJA – zmiany w delegowaniu pracowników

Francja zaostrza zasady dotycz?ce walki z nielegalnym świadczeniem usług międzynarodowych. 5 maja 2017 roku został opublikowany Dekret nr 2017-823.

 

Zgodnie z powyższym Dekretem w przypadku transportu l?dowego zmiany będ? dotyczyły głównie deklaracji oddelegowania ( SIPSI)

 

  • Wymagane będzie podanie numeru NIP z tytułu opodatkowania podatkiem od towarów i usług które oddelegowuje pracownika

  • Zamiast wskazania jednostki organu ubezpieczeń społecznych, nast?pi konieczność podania nazwy kraju, w którym oddelegowany pracownik objęty jest ubezpieczeniem społecznym.

 

Zmiany maj? zostać wprowadzone 1 lipca 2017r.

Do tego czasu zgłoszenia należy składać na obecnych zasadach. O dalszych informacjach będziemy ne bież?co informować.