GITD: Aktualizacja współczynnika ryzyka wystepowania naruszeń.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego podał współczynnik ryzyka występowania naruszeń dotycz?cych, m.in. czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku oraz obowi?zkowych przerw. Za rok 2017 wartość współpczynnika wyniosła „conajmniej 31”.

Im mniejszy jest współczynnik, tym ryzyko wszczęcia kontroli w firmie jest  większe. Na przestrzeni poprzednich lat wartość współczynnika konsekwentnie malała, jednak w roku 2017 roku wzrosła aż o 11 pkt!

Współczynnik ryzyka występowania naruszeń jest konieczny, aby wytypować firmy, w których jest duże prawdopodobienstwo popełniania naruszeń, a co za tym idzie, aby przeprowadzić kontrolę w takich firmach. Każda firma ma obliczany współczynnik na podstawie średniej liczby punktów otrzymanych za naruszenia podczas kontroli drogowych (z całego roku kalendarzowego).

Jeżeli firma przekroczyła średni? liczbę 31 pkt na kontrolę w 2017 roku, podlega kontroli w 2018 roku, zgodnie z ustaw? o swobodzie działalności gospodarczej.

 Jak obliczyć współczynnik ryzyka?

Wzór do wyliczenia współczynnika oraz dokładna punktacja za poszczególne naruszenia znajduj? się w rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury pod tym adresem.

Współczynnik ryzyka wstępowania naruszeń, to nie to samo co co postępowanie dotycz?ce oceny dobrej reputacji (KREPTD).