Granica austriacko-niemiecka : zakaz ruchu dla ciężarówek

Zmiana zwi?zana z zakazem ruchu dla ciężarówek nast?pi na głównej drodze ł?cz?cej Niemcy z Austri?. Dotychczasowe ograniczenie obowi?zywało tylko po stronie niemieckiej, jednak od pocz?tku lutego zakaz będzie obowi?zywał również po stronie austriackiej.

Na pocz?tku lutego w życie wchodzi zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o DMC przekraczaj?cej 3,5 t na drodze B1 w Austrii, wcześniej zakaz obowi?zywał tylko na drodze federalnej B21 w Niemczech, na przejściu granicznym pod Walserberg.

Powodem zmiany ma być nadmierne obci?żenie ruchem na drodze B1 oraz powolne kontrole graniczne po stronie Niemiec. Decyzję o zmianie podj?ł rz?d landu Salzburg.

źródło: salzburg24.at