Hiszpania – godzina policyjna

Hiszpania jako kolejny kraj wprowadza godzinę policyjn? (23:00-6:00).

Transport drogowy towarów jest zwolniony z tych ograniczeń, jednak  3 wspólnoty autonomiczne wprowadziły obowi?zek posiadania przez kierowców zaświadczenia. S? to:

La Rioja – kierowca musi mieć przy sobie zaświadczenie.

Nawarra – zaświadczenie konieczne jedynie, gdy kierowca opuszcza pojazd lub do niego wraca. W wypadku tranzytu, załadunku lub rozładunku dokument nie jest wymagany.

Aragonia – zaświadczenie* konieczne jedynie, gdy kierowca opuszcza pojazd lub do niego wraca. W wypadku tranzytu, załadunku lub rozładunku dokument nie jest wymagany 

*punkt 4, Certificado de empresa para desplazamiento – dokument dla pracowników firm; Certificado de autónomos para desplazamiento – dla samozatrudnionych.