Hiszpania – kary za odpoczynek 45h w pojeździe

21 lutego br. został opublikowany w hiszpańskim dzienniku ustaw, Dekret Królewski nr 70/2019, z 15 lutego, zmieniaj?cy rozporz?dzenie ustawy o transporcie l?dowym (ROTT). Wprowadza on zakaz odbierania regularnych tygodniowych godzin odpoczynku w kabinie ciężarówki.

Kara za tego typu naruszenie zostanie zakwalifikowana jako niewykonanie odpoczynku tygodniowego regularnego i nałożony zostanie mandat w wysokości 2000 euro.

Ponadto, jak informuje portugalski zwi?zek ANTRAM, hiszpańskie służby kontrolne będ? mogły przeprowadzić kontrolę odpoczynków wstecz. Kierowca będzie musiał zatem wykazać, że również wcześniejsze 45-godzinne pauzy odbył poza kabin? pojazdu.