Holandia – aktualne stawki

Od 1 lipca zmianie ulegaj? minimalne stawki godzinowe obowi?zuj?ce na terenie Holandii.

Minimalne stawki godzinowe obowi?zuj?ce od 01.07.2020 roku

Liczba godzin w tyg 21 lat i więcej   20 lat     19 lat     18 lat  
36 godz. 10,77 € 8,47 € 6,47 € 5,39 €
38 godz. 10,21 € 8,17 € 6,13 € 5,11 €
40 godz. 9,70 € 7,76 € 5.82 € 4,85 €

*stawki w Holandii zmieniaj? się co 6 miesięcy

Przypominamy o konieczności zgłaszania kierowców na ternie Holandii od 1 marca 2020 oraz posiadania przedstawiciela. 

1 września 2020 mija półroczny okres wdrożenia systemu, w którym na pracowników delegowanych nie s? nakładane kary za braki w dokumentacji lub źle wypełnione zgłoszenia.