Holandia: Bezwględne kary za odpoczynki dobowe w kabinie od lutego!

Przypominamy!

W styczniu tego roku holenderska służba kontrolna ILT poinformowała, że będzie wystawiała mandaty za 45-godzinne odpoczynki odbyte w kabinach. Zgodnie z Naszymi ustaleniami, bezwzględne karanie rozpocznie się już w lutym!

Wysokość kary to 1500 Euro za 45-godzinny odpoczynek w kabinie.